Marka samochodowa Renault stanowi na dziś dzień jedną z najbardziej charakterystycznych marek pojazdów mechanicznych, co wynika nie tylko z tego faktu, iż sprzedaż aut tego producenta jest szeroko rozpowszechniona, co również ze względu na to, że Renault okazuje się być podmiotem na rynku motoryzacyjnym wyróżniającym się bardzo długą historią działalności. W szczególności kluczowa jest dla tejże marki data 1988 roku, bowiem to wtedy jeden z braci o nazwisku Renault, od których wzięła się nazwa całej marki, skonstruował swój pierwszy silnik samochodowy. Miało to miejsce w starej szopie przydomowej, niedaleko Paryża. Tak też rozpoczęła, od razu prężne, działanie firma rodzinna.
W postaci rodzinnego przedsiębiorstwa Renault jako spółka funkcjonowała dynamicznie oraz intensywnie do 1906.

Wspomniany rok stanowił natomiast w pewnym sensie kluczowy punkt i przełom w działalności Renault, co wynikało z faktu, że wówczas zmarł jeden z braci, a w zasadzie drugi – Fernand Renault. Pierwszy odszedł zaledwie kilka lat wcześniej, w trakcie promującego markę wyścigu motoryzacyjnego. Wraz ze śmiercią Ferdynanda, główny założyciel przedsiębiorstwa, to jest Louis zdecydował się wprowadzić ogromne zmiany wewnątrz organizmu firmowego, a w praktyce wiązało się to z faktem, że zmienił nazewnictwo firmy na Les Automobiles enault, czyli Samochody Renault. Najwięcej rozgłosu dostarczył marce okres pierwszej wojny światowej. Wówczas postanowiono, że będą produkowane taksówki firmy Renault. To one miały działać na szeroką skalę po to, żeby rozwozić posiłki dodatkowe na terenie Francji w czasie wojny. W ogóle marka Renault zasłynęła w okresie wojennym, ponieważ to pierwszy raz generalnie w dziejach motoryzacji zdecydowano się na wykorzystanie pojazdów mechaniczny do transportu sił zbrojonych aż na taką skalę.